Kullanım Şartları

Aşağıda MGDownload.com’in kullanım şartları yer almaktadır. Tüm üyeler bu kuralları kabul etmiş sayılacağından lütfen dikkatle okuyun.

Kullanım şartları dışında kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yine yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez veya dağıtamazsınız. Ancak, telif hakları ve öteki mülkiyet belirten duyuruları olduğu şeklinde bırakmanız koşuluyla, kendi kişisel ve/yada ticari fakatçlarınız için bu siteden kendinize araç-gereç indirebilirsiniz

1-Kuralların tasdikı : Sitemizin kurallarını, tüm üyeler kabul etmiş sayılır.

2-Kayıt Kuralları: Sitemize üye olmanız halinde; kayıt esnasında verdiğiniz bilgilerin doğru ve güncel bulunduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Tarafımızca yapılan kontroller sonucunda, verdiğiniz bilgilerde, yalan, hile şeklinde art niyetli yollara başvurmuş iseniz kaydınız silinebilir.

3-Hizmetlerin kullanımı : Sitemiz, tüm kullanıcılarımız için ücretsiz hizmetler sağlamaktadır. Bu servislerimizin içeriğinden tamamen servisi kullanan kullanıcı mesuldür, sitemiz aslabir şekilde görevli değildir. Meydana getirilen kontroller, ziyaretçi ihbarları ve diğer yollarla servislerde kurallara uymadığı tespit edilen kullanıcının, kullandığı hizmete ve üyeliğine haber verilmeksizin son verilir. Bu tarz şeylerin haricinde bilgimiz dışında kalan alanlarda sitemiz aslabir şekilde mesuliyet kabul etmemektedir.

4-Üyelerin sorumlulukları :

– Kullanılan servislerdeki her türlü görüş, düşünce, fikir ve yazının sorumluluğu ve MGDownload.com’un muaf tutulması.

– Her türlü bilgi, veri kaybının sorumluluğu

– Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve Uluslararası sözleşmelerde kabul edilmiş olan ilke ve kurallara uyma ve sorumluluğu kabul etme.

– diğer üyeleri tehdit, rahatsızlık benzer biçimde uygun olmayan hareketlerle zor durumda bırakmama.

– İzin alınmadan reklam yapmama.

– Kullanmış olduğu hizmetlerdeki her türlü sorumluluğu kabul etme.

– MGDownload.com’e, sunmuş olduğu servislerine dilediği benzer biçimde müdahele etme hakkının mahfuz olduğunu kabul etme.

– MGDownload.com’a site, servisler ve üyeler üzerinde her türlü tasarruf hakkını verme.

5-Kullanabileceğimiz Haklar : Bilgilerinizi gizlilik politikamız çerçevesinde her türlü teknolojiyi kullanarak çoğaltma, dağıtma, sergileme hakkını vermiş sayılırsınız.

– Hizmetlerimiz, sitemiz belirli bir vakit durdurulabilir veya tümüyle sona erdirilebilir. Bu nedenle MGDownload.com hiçbir sorumluluk kabul etmez.

– Sitemizde yer edinen tüm dosya ve bilgileri ticari amaçlarımız için kullanma hakkımız mahfuzdur.

– Sitemiz ücretsiz hizmetler içermektedir. Ücretsiz hizmetleri ücretli hale, başlatabileceğimiz ücretli hizmetleri de ücretsiz hale getirebileceğimiz gibi, hizmetleri, sürekli veya geçici olarak kaldırılması hakkımız da mahfuzdur. Bu yapacağız anlamına gelmemekte olup, yapma hakkımızın korunması amacını taşımaktadır.

– Bu sözleşmeye ilave maddeler ekleme yada varolan maddeleri değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Üyelerin servislerimizi kullanmaya devam etmeleri durumunda bu maddeleri kabul etmiş olduğu sayılır.

– Üye sayfalarıyla ilgili tüm sorumluluğun üyelere ilişkin olduğu ve bu nedenle MGDownload.com’in görevli tutulamaması hakkı.

6-Gizlilik : Tüm kurallar gizlilik politikamız çerçevesinde kullanılacaktır.

7-güvence : MGDownload.com servislerini devam ettirme amacını ilke edinmiş olsa da servisleri için herhangi bir garanti sunmaz. Bu nedenle uğrayabileceğiniz maddi ve tinsel zarardan dolayı sorumlu tutulamaz.

8-Kurallara UYMAZSANIZ ne olur? : MGDownload.com, uyarı mesajı gönderebilir, bilgileriniz ve üye kaydınız haber verilmeksizin silinebilir, yasal yollara gidilebilir.

9-diğer : Bu anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz yahut herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, öyleyse sözkonusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. İş bu sözleşmenin uygulanması esnasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

web stats